2023-06-07 9:02 PM

Neki portali su prenijeli da je Dr Kurjak bio mentor/predavac Sebiji Izetbegovic. To je laz i ovo je demant te lazi.