2022-09-27 3:30 AM

Neki portali su prenijeli da je Dr Kurjak bio mentor/predavac Sebiji Izetbegovic. To je laz i ovo je demant te lazi.