Naslovnica VIJESTI Forum ‘Centar za edukaciju i istraživanje u funkciji unapređenja tržišta osiguranja’

Forum ‘Centar za edukaciju i istraživanje u funkciji unapređenja tržišta osiguranja’

55
0

U organizaciji Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine (UDO FBiH) u Sarajevu je održan forum o aktuelnim pitanjima i perspektivi prodaje i preuzimanja rizika u BiH, pod nazivom “Centar za edukaciju i istraživanje u funkciji unapređenja tržišta osiguranja”. 

Na forumu su učestvovali predstavnici društava za osiguranje iz cijele BiH, kao i menadžment agencija za nadzor osiguranja iz Federacije BiH i Republike Srpske te Agencije za osiguranje BiH, Biroa zelene karte u BiH, Zaštitnog fonda FBiH, Ekonomskog i Pravnog fakulteta iz Sarajeva te Ekonomskog fakulteta iz Tuzle, strukovnih udruženja i UNDP-a.

Cilj foruma je bilo upoznavanje učesnika sa programom Centra za edukaciju i istraživanje u osiguranju (CEIOS) koji je osnovan pri Udruženju društava za osiguranje FBiH kao i razmjena mišljenja i dilema u vezi sa obrazovnim aktivnostima koje se provode u sektoru osiguranja. Pored toga učesnici su imali priliku da se upoznaju i sa regulatornim okvirom kada je u pitanju edukacija u osiguranju.

Skup je ispred Udruženja društava za osiguranje FBiH otvorio Damir Hadžić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja i član Stručnog vijeća CEIOS.

Generalni sekretar Udruženja Ermin Čengić prezentirao je koncept rada Centra za edukaciju i istraživanje te iznio očekivanja da će obrazovni programi Centra doprinijeti većem nivou svjesti i znanja zaposlenih u osiguranju i onih koji žele raditi u osiguranju, zatim osiguranika i korisnika osiguranja, te svih osoba koje odlučuju o sadržaju i formama osiguranja u BiH. Direktno i indirektno se ovim aktivnostima želi doprinjeti i većoj finansijskoj pismenosti i finansijskom zdravlju svih u i oko industrije osiguranja te ekonomskom i društvenom razvoju BiH.

Direktor Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH Ivan Luburić govorio je o edukacjii tržišta i edukaciji potrošača usluga osiguranja te koracima koje poduzima Agencija u cilju sticanja novih znanja i vještina te doprinosa poslovnoj uspješnosti učesnika na tržištu.

Zlatan Filipović, direktor Bosna Reosiguranja i član Stručnog vijeća CEIOS, prezentirao je veoma aktuelnu i značajnu temu ESG-a (Environmental, Social and Governance) u osiguranju odnosno uticaja faktora brige o okolišu/životnoj sredini, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja na poslovanje kroz primjenu politika koje doprinose postizanju ciljeva održivog razvoja.

U toku rasprave koju je moderirao prof. dr. Željko Šain sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prisutni predstavnici društava za osiguranje su iskazali interes za provođenje edukativnih aktivnosti koje bi trebale podići nivo znanja na tržištu osiguranja te doprinjeti boljem razumijevanju finansijskih usluga. Značajnom je ocijenjena namjera organizatora, UDO FBiH, da na jednom mjestu okupi predstavnike regulatornih institucija sa nivoa BiH te Federacije BiH i Republike Srpske, tržišnih aktera i akademske zajednice sa namjerom proširivanja znanja i prezentiranja razvojnih ciljeva industrije osiguranja.

Zaključeno je da je potrebna kontinuirana podrška i aktivna uključenost svih tržišnih subjekata u programe Centra za edukaciju te sinergija Agencije za nadzor osiguranja i Udruženja u provođenju edukativnih aktivnosti. Također, nužna je otvorenost nastavnih sadržaja Centra za nove i specifične teme unutar djelatnosti osiguranja. Posebno je apostrofiran značaj razvijanja potencijala za intenzivniju saradnju sa akademskom zajednicom, u istraživačkim projektima i razvijanju finansijske pismenosti najšire zajednice i svih slojeva stanovništva. 

Naglašeno je i da je potrebno razumijevanje značaja edukacije u osiguranju od resornih organa vlasti i institucija te njihova podrška u uključivanju tema osiguranja u nastavne planove na svim nivoima obrazovanja. Dodatno je istaknuta potreba zakonskog reguliranja obaveznosti edukacije za posrednike i zastupnike u osiguranju.

Svi učesnici su informisani da je konferencija “Dani osiguranja u BiH”, najveći godišnji skup domaće industrije osiguranja čiji je organizator Udruženje, planirana da se održi od 20. do 22. septembra ove godine u Sarajevu, saopćeno je iz Udruženja društava za osiguranje u FBiH. 

Pratite nas na linkovima ispod.

Osiguravajuće kuće u RS ukidaju bonuse, registracija vozila skuplja i do 200 KM. Šta čeka vozače u FBiH


Izvor: raport.ba


Pratite nas na Facebook-u | Twitter-u | YouTube-u

WPAP (5339)